Van ISK naar Voortgezet Onderwijs

 

Presentatie Uitstroomklassen                            Open dagen boekje 2017-2018

Van Isk naar VO

De V-afdeling van de ISK is bedoeld voor leerlingen van 12-15 jaar en bereidt ze voor op het voortgezet onderwijs en in het maken van een keuze.

Alle leerlingen die starten hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar, deze staan vermeld op het rapport van de leerling.

Welke vervolgopleiding het wordt en in welk jaar de leerling instroomt is afhankelijk  van het niveau van Nederlands, wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald. Ook  de leeftijd, interesse, motivatie en opleiding in eigen land spelen een belangrijke rol.

Samen met de ouders bekijken we in het uitstroomjaar wat de mogelijkheden zijn. Wij verwachten dan ook dat u de rapportgesprekken bezoekt en actief op zoek gaat naar een vervolgschool samen met uw kind. Het bezoeken van open dagen is hier een voorbeeld van.

 

Het voortgezet onderwijs bestaat uit de volgende profielen:

Onderwijssoort Duur van de opleiding Vereist uitstroomniveau Vervolgopleiding
Praktijkonderwijs 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-1 of werk
    Rekenen: groep 8 PO  
VMBO-Basis 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO-2
    Rekenen: 1F  
    Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start  
VMBO-Kader 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4
    Rekenen: 1F
Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij
 
    Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start  
VMBO-TL 4 jaar NT2 niveau : A2/1F MBO 3 of 4 of Havo jaar 4 en 5
    Rekenen: 1F  
    Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij  
    Engels:Afhankelijk welk leerjaar je start  
HAVO 5 jaar NT2 niveau : 1F HBO of VWO jaar 5 en 6
    Rekenen: 1F Afhankelijk welk leerjaar je start komt er moderne wiskunde bij  
    Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start  
VWO 6 jaar NT2 niveau : 1F Universiteit
    Rekenen: 1F  
    Afhankelijk welk leerjaar je start, komt er moderne wiskunde bij  
    Engels: Afhankelijk welk leerjaar je start  

 

Is een leerling 12-13 jaar kan hij/zij starten in een 1e klas.

Is een leerling 14 jaar kan hij/zij starten in een 2e klas.

Is een leerling 15 jaar kan hij/zij starten in een 3e klas.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de mentoren van uw kind of contact opnemen met de decaan van de V-afdeling:

Jose Schroeten: jschroeten@ithaka-isk.nl

 

Agenda:

September: Start uitstroomjaar
Oktober:  25 September 2018 kennismakingsavond en scholenvoorlichting aan
  ouders van de uitstroomklassen
  Start informatieavonden op de middelbare scholen
  (zie kijkoponderwijs.nl –Utrechtse onderwijs)
December: 11 December  2018  1e ouderavond
  VMBO-scholen  markt Utrecht
  Loopbaanoriëntatie week met bezoek aan een school in Utrecht
  Beroepenmarkt
Januari: Start open dagen
Februari:  definitieve inschrijving op de vervolgschool
Maart:   bekendmaking plaatsingen 1e klassers
April:   16 april ouderavond 2019
  1 t/m 12 april  2019  stage op de VO school 
Juni :    Alle leerlingen zijn definitief geplaatst.