Van ISK naar MBO

Van ISK naar MBO

De R- afdeling van de ISK is bedoeld voor leerlingen vanaf 15 jaar en bereidt ze voor op een opleiding bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
De leerlingen kunnen uitstromen naar het MBO als ze minimaal 16 jaar oud zijn. De meeste MBO opleidingen worden gegeven op een ROC.
Alle leerlingen die starten in de R- afdeling hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar, deze staan vermeld op het rapport van de leerling.

In de R-uitstroomafdeling worden de leerlingen voorbereid op hun uitstroom naar een vervolgopleiding en begeleid in het maken van een keuze
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de  ISK leerlingen. Veel is afhankelijk van het niveau Nederlands, Wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald. Ook interesse, leeftijd, capaciteit, motivatie, opleiding in eigen land en behaalde diploma’s spelen een belangrijke rol.

Wij bekijken in het uitstroomjaar samen met de leerling wat zijn/haar mogelijkheden zijn. We begeleiden de leerling bij het maken van een keuze.
We verwachten een actieve rol van ouders/begeleiders. Gesprekken met de mentoren over de vorderingen en mogelijkheden van de leerling zijn een belangrijk onderdeel van het keuzeproces. 
Wij verwachten dat u samen met uw kind naar de rapportgesprekken op school komt, zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van uw kind.
Ook het bezoeken van Open Dagen is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

We werken op de ISK met 3 Uitstroomprofielen voor de R-leerlingen:

 

Uitstroom naar Entree:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel zullen naar verwachting uitstromen naar een Entree opleiding van het MBO.
Na 4 maanden onderwijs krijgen de leerlingen een Bindend Studie Advies.

- Is het advies van het MBO: Entree + Werk, dan wordt het traject 1 jaar MBO en vervolgens uitstroom naar werk.

- Is het advies van het MBO: Entree + niveau 2, dan is de verwachting dat de leerling na de Entree opleiding kan doorstromen naar een niveau 2 opleiding.

Leerlingen die starten bij een Entree opleiding kiezen voor een sector, bijvoorbeeld Horeca, Techniek, Handel of Zorg.

De meeste leerlingen kiezen voor een MBO opleiding bij ROC Midden Nederland. Daar is veel ervaring in het begeleiden van onze ISK leerlingen.
Er is veel overleg tussen de ISK en ROCMN, waardoor de overgang soepel verloopt. Ook na de overstap is er regelmatig contact over de leerlingen.
Er zijn voor een aantal leerlingen speciale trajecten met extra Nederlands en begeleiding mogelijk (Geïntegreerde Trajecten).
Leerlingen kunnen ook kiezen voor een opleiding bij een ander ROC, bijvoorbeeld MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam of  ROC A12.
Maar deze opleidingen bieden geen Geïntegreerde Trajecten aan. Leerlingen boven de 18 kunnen Studiefinanciering aanvragen en ontvangen een OV-kaart, leerlingen onder de 18 krijgen geen studiefinanciering maar kunnen wel een OV-kaart aanvragen.

 

Uitstroom naar MBO-S: 

Deze  Leerlingen kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland.

Daar kunnen ze na 1 jaar doorstromen naar het examenjaar VMBO TL of doorstromen naar een MBO 3/4 opleiding.

 

Uitstroom naar HBO-S:

 Deze leerlingen kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland voor hoger opgeleiden. Het jaar wordt afgesloten met een eindtoets of een havo-deelexamen.

Als je de Schakelopleiding Hoger Onderwijs goed afsluit, kun je toegelaten worden tot de Hogeschool Utrecht. Er is een overeenkomst met Hogeschool Utrecht maar je kunt natuurlijk ook gaan studeren aan een andere hbo-instelling. Meestal moet je dan een toelatingsexamen doen.

 

De eindtermen/criteria 

bij de uitstromenprofielen waar we naartoe werken zijn:

Entree NT2 niveau: A2/1F    
  Rekenen:  1F
MBO-S NT2 niveau: A2/1F   minimaal  
  Rekenen: 1F  
  Engels: A2
HBO -S: NT2 niveau: B1/2F  minimaal  
  Rekenen: 2F  
  Engels:  àB1
  Minimum leeftijd: 17 jaar  

3/4 jaar Voortgezet Onderwijs in eigen land op HAVO niveau met Wiskunde en bij voorkeur met Natuurkunde en/of Economie

 

NB: Voor de Entree opleidingen krijgen de leerlingen een intakegesprek bij de opleiding waar bepaald wordt of de leerling kan starten.

Voor de MBO en HBO-schakelopleiding maken de leerlingen Toelatingstoetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde en sommige ook Natuurkunde om te bepalen of de leerling over het juiste startniveau beschikt.

U kunt met uw vragen terecht bij de mentoren van uw kind, in sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met de decaan van de ISK:

Jip Hogenelst:  jhogenelst@isk-utrecht.nl
Petra Eijndhoven:   peijndhoven@isk-utrecht.nl

 

September: Start uitstroomjaar  
November: Bezoek studiekeuzebeurs  
December: Loopbaan Oriëntatie Weken    
  Maken van een (voorlopige) studiekeuze  
   
Januari tot Maart: Maken van een definitieve keuze
  Digitaal aanmelden bij het ROC
  Invullen Digitaal Doorstroom Dossier
Na 1 april Toetsing
  Intake gesprek
  Plaatsing
   
September: Start nieuwe opleiding