Andere quarantaineregels en mondkapjesplicht

Datum: 15 januari 2022

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Gisteravond heeft het nieuwe kabinet laten weten dat de regels weer iets minder streng worden. Bij ons op school verandert er nu niet veel, maar we vragen toch jullie aandacht voor de volgende regels en adviezen:

  • We dragen in de school nog steeds een mondkapje als we door de gangen lopen of in de aula zijn. Daarnaast geldt het advies ook een mondkapje te dragen overal waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, binnen en buiten. Ook wordt nu geadviseerd om wegwerpmondkapjes te dragen; mondkapjes van stof en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Het advies om twee keer per week een zelftest te doen blijft, daarmee houden we de school veilig.

Bij een positieve uitslag ga je direct in quarantaine en breng je school op de hoogte, zodat wij iedereen kunnen informeren.

Mocht vervolgens blijken dat de test bij de GGD negatief is, dan stellen we de nauwe contacten hiervan op de hoogte en vervallen alle quarantainemaatregelen.

Is de test negatief, maar heb je wel klachten, laat je dan testen bij de GGD. In de tussentijd ben je welkom op school. Wel blijf je dagelijks testen totdat de klachten voorbij zijn.

Met vriendelijke groet,
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,

Gerben Houwer
Waarnemend directeur Ithaka

Heeft u deze brief niet via e-mail ontvangen? Neem dan contact op met onze afdeling administratie, e-mail:  administratie@ithaka-isk.nl