My Child

Welke begeleiding heeft mijn kind nodig? Wat vraagt dit van mij als ouder? En hoe pak ik dit in de praktijk aan? Herkent u deze vragen? En wilt u hier ook met andere ouders over praten? Meld u dan aan bij een van de oudercommissies van It's My Child.

Hoe werkt de oudercommissie?

Eén keer per week komen de oudercommissies bijeen. Tijdens de bijeenkomsten gaat het over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zorgen over uw kind, vragen over Ithaka of onderwijs in het algmeen.

In de commissie kan elke ouder zijn of haar verhaal doen, vragen stellen, een klankbord vinden én vooral ideeën inbrengen en uitvoeren.

Klik hier om de ervaringen van een paar ouders te lezen.

Waar en wanneer komt de oudercommissie bijeen?

Op elke locatie (Overvecht, Lombok en Maarssen) is er een oudercommissie. Deze commissies komen meestal één keer per week bijeen.

Ook u bent van harte welkom, kom gerust eens langs. U merkt meteen dat u ook echt bijdraagt!

Wilt u meer informatie?

Kijk dan eens op www.itsmychild.nl of neem direct contact op met Soha Shat via info@itsmychild.nl

It's my Child zoekt ambassadeurs! Meer weten?