Heropening schoolgebouwen 2 juni

In lijn met wat minister-president Rutte vorige week tijdens zijn nieuwste persconferentie heeft verteld, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer fysiek leerlingen ontvangen. Ook in onze scholen gaan we weer voorzichtig op locatie onderwijs verzorgen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staan daarbij voorop. We zijn daarom al druk bezig om ons voor te bereiden op de komende heropening, conform de richtlijnen en protocollen van het RIVM en de VO-raad.

Het wordt erg wennen: op school anderhalve meter afstand houden. Maar dat moet wel en we gaan ons daar ook strikt aan houden. De exacte invulling verschilt sterk per schoolgebouw. Daarom maken we voor onze school een specifiek en doelgericht plan. Daarin nemen we ook mee hoe we doorgaan met het onderwijs-op-afstand. Want we kunnen vanaf 2 juni zeker niet allemaal tegelijk naar school komen.

De regering heeft ook aangegeven dat de heropening van de VO-scholen het openbaar vervoer niet extra mag belasten. Het is dus de bedoeling dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen. Ook is er gezegd dat er vervoer georganiseerd moet worden voor leerlingen die verder dan 8 km van school wonen.

Vanwege de risico’s die het reizen met het openbaar vervoer met zich meebrengt, willen wij toch aandringen om ook in dit geval kinderen te brengen / halen of te laten fietsen naar school. Wanneer dit echt niet kan zijn er wellicht mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen. Wij gaan deze week bij alle leerlingen informeren hoe zij naar school komen en weer naar huis gaan. Deze informatie geven we door aan de bus- en treinmaatschappijen. Zij kunnen dan zorgen dat er genoeg bussen en treinen rijden. 
Update over reizen 29-5-2020: Er is inmiddels contact geweest met vervoersbedrijven in Utrecht. U leest in dit bericht wat de reismogelijkheden voor onze leerlingen zijn.

Veel aandacht voor hygiëne

Er wordt met bijzondere aandacht gekeken naar hygiëne en schoonmaak in onze school. NUOVO Scholengroep organiseert dit centraal. Zo worden alle schoolgebouwen voorzien van desinfecterende gel/spray en oppervlaktespray. Ook wordt de schoonmaak geïntensiveerd, waarbij extra nadruk ligt op het reinigen van contactpunten en toiletten. Verder worden de basisregels goed zichtbaar gemaakt met banners, vloerstickers, looplijnen en hesjes. We plaatsen plastic schermen waar nodig, plus posters en raamstickers met instructies.

Mark Rutte deed in zijn persconferentie ook een oproep aan alle jongeren, de volwassenen van de toekomst: “Praat mee over oplossingen”. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Ideeën van leerlingen horen we als schoolleiding daarom graag. Samen met It’s My Child denken we na hoe we vragen en opmerkingen van ouders kunnen ophalen.

Op Ithaka zijn dit vanaf 2 juni de basisregels:

 • Maximaal 8 leerlingen per lokaal, niet meer dan 1/4 - 1/3 van alle leerlingen tegelijk op school. Dit betekent dat leerlingen geen les hebben met hun hele klas, maar met de helft of een derde.
 • 1,5 meter afstand houden geldt voor iedereen.
 • Leerlingen die de school binnenkomen, gaan direct volgens een vaste looproute naar hun lokaal. Ze blijven daar tot ze naar huis gaan, ook weer via de voorgeschreven looproute. Ze verlaten het schoolterrein direct.
 • Leerlingen kunnen dus niet naar een ander (vak)lokaal. Docenten kunnen wel van lokaal wisselen.
 • Bij binnenkomst in de klas worden direct hygiënische maatregelen genomen. Deze worden herhaald bij het verlaten van het lokaal.
 • Er worden geen mondkapjes gedragen in de school, tenzij zich specifieke situaties voordoen waarbij 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden (denk bijvoorbeeld aan een ernstige val van een leerling). Er zullen wel mondkapjes beschikbaar komen voor leerlingen die met het openbaar vervoer reizen. Voor de eerste schooldag zorgen leerlingen zelf voor hun mondkapje.
 • We zoeken ouders, die willen helpen op het plein en in de gangen leerlingen op een goede, veilige manier naar de klassen te begeleiden. Zij kunnen aangeven via info@itsmychild.nl dat ze willen helpen.

Onderwijs:

 • We realiseren ons dat weer naar school gaan spannend kan zijn voor leerlingen en medewerkers van de school. Voor veel leerlingen is dit echt iets anders dan terugkomen van een vakantie. Veel leerlingen zullen geladen zijn met emoties en gevoelens over de afgelopen periode. We zullen daarom zeker in de eerste week hier veel met de leerlingen over praten. In de eerste week hebben de leerlingen dan ook alleen les van een van hun mentoren.
 • Het onderwijs wordt een combinatie van maximaal 5 klokuren les op school, verspreid over twee dagen, en twee dagen thuisonderwijs.
 • Van het bovenstaande kan in specifieke gevallen afgeweken worden, maar alleen als dat echt nodig is.
 • In de eerste week worden de lessen op school door de mentoren gegeven. Zij verzamelen in die week de wensen die leerlingen hebben voor het onderwijs. Misschien kunnen we niet alle wensen (volledig) vervullen, maar we gaan ons best doen. Vanaf week twee proberen we de wensen in het rooster te verwerken. Dan wordt in ieder geval het eerste uur van elke schooldag door de mentor gegeven.
 • De aanvangstijden van de lessen vallen vaak na de ochtendspits en zijn gespreid over de dag, zodat zo weinig mogelijk leerlingen tegelijk door de gangen lopen. En zo weinig mogelijk leerlingen tegelijkertijd van het openbaar vervoer gebruikmaken. De leerlingen krijgen deze week hun rooster. Update 29-5-2020: inmiddels hebben leerlingen via hun mentoren hun rooster ontvangen met de dagen en tijden waarop ze op school verwacht worden.
 • We hebben de sportdocenten gevraagd voor kleine groepjes – en rekening houdend met de beperkte faciliteiten – sportactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn extra; ze komen bovenop de reguliere uren.
 • Bij de indeling van de groepen houden we rekening met de wensen van de leerlingen (vriendjes/vriendinnetjes, verdeling jongens/meisjes). Niveaugroepen kunnen gevormd worden in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in een instroom-uitstroom-combinatiegroep.

De volgende school

Bij veel ouders leeft de vraag of hun kind volgend schooljaar nog wel naar de school kan waarvoor hij is aangemeld. Op Ithaka gaan we ervan uit dat ons advies voor de volgende school zo blijft als het was. Wanneer er een goede reden is om het advies te veranderen, dan neemt de mentor direct contact met de ouder op. Een mogelijke achterstand opgelopen door de coronacrisis is geen reden om het advies te veranderen; er zijn op dit moment wel meer leerlingen, die iets in te halen hebben op de volgende school.

Aanmelden en intake nieuwe leerlingen

Aanmelding en intake starten weer vanaf woensdag 3 juni. Vanwege de coronacrisis gebeurt dit alleen op afspraak. Meer informatie hierover leest u op de pagina Aanmelden.

Ook interessant

De vakantie is begonnen! We wensen iedereen een fijne zomer! Mocht je meedoen aan de zomerschool van It’s my Child, Vinea en/of Jinc, dan wensen wij je veel plezier. Vrijdag 3 september zal de eerste schooldag zijn.

Lees verder

De zomervakantie komt eraan, uw kind is dan een paar weken vrij. Iets leuks doen in deze vrije weken? Wij organiseren, in samenwerking met Vinea, ook dit jaar weer een Zomerschool voor onze leerlingen met allerlei leuke activiteiten!

Lees verder

Het kabinet heeft besloten dat de anderhalve-meter-regel in het voortgezet onderwijs vanaf 7 juni wordt losgelaten en de scholen weer open kunnen. Ouders hebben 27 mei een bericht (per mail of sms) ontvangen hoe we dit gaan doen.

Lees verder

In de persconferentie van afgelopen dinsdagavond zei premier Rutte dat onze school vanaf 1 maart weer meer fysieke lessen mag gaan verzorgen. We kunnen al onze leerlingen na deze voorjaarsvakantie weer twee keer per week naar school laten komen. Maar het onderwijs op afstand blijft ook doorgaan.

Lees verder