Onderwijs

Ithaka Internationale Schakeklassen is de voorbereiding op een andere school. 
Op Ithaka leer je de taal die je in Nederland nodig hebt voor je volgende school. Maar ook taal voor je vrije tijd. En taal om vrienden te maken, om televisie te kunnen kijken en taal voor nog een hele rij situaties.

Kortom, alles wat je nodig hebt om op een volgende school te kunnen starten. En wat je nodig hebt, hangt natuurlijk af van wat je al kan. Maar aan een paar dingen besteden we in ieder geval aandacht:

  • alledaagse taal en speciaal taalgebruik; de schooltaal en de vaktaal behorend bij ieder vak;
  • het zelfstandig leren en werken;
  • een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen;
  • plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren, informatie kunnen zoeken en verwerken;
  • sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze steeds centraal staat;
  • Hoe het is om in Nederland op een school te zitten, welke regels er zijn en wat er van je verwacht wordt.