Ouderbrief 16 november 2021

Vrijdag 16 november jl. presenteerde het kabinet een update van de coronamaatregelen. Wat dit voor onze school betekent, lees u in de ouderbrief of deze pagina. Heeft u de brief niet per e-mail ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar administratie@ithaka-isk.nl

Datum: 16 november 2021
Onderwerp: Weer terug met coronamaatregelen

Geachte heer/mevrouw,

Vrijdag presenteerde het kabinet een update van de coronamaatregelen. Per direct zijn we in een volgende fase van de coronacrisis terechtgekomen, een soort lockdown light. Hoewel het voortgezet onderwijs gelukkig helemaal open kan blijven, willen we ook op onze school de verantwoordelijkheid nemen om een zo veilig mogelijk werk- en leerklimaat voor onze collega’s en leerlingen te scheppen.

Daarbij is het allereerst van groot belang dat we ons goed aan de basisregels houden. Wij vragen iedereen dan ook met klem:

  • Was regelmatig je handen.
  • Blijf thuis bij klachten, ook als je gevaccineerd bent. Totdat een test bij de GGD heeft uitgewezen dat je geen corona hebt, kun je niet naar school komen;
  • Heeft een huisgenoot corona? Ga dan in quarantaine als je niet gevaccineerd bent of recent genezen. Ben je dat wel? Laat je dan testen bij de GGD voordat je weer naar school komt.
  • Doe tweemaal per week een zelftest als je niet immuun bent.

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Onze medewerkers hebben we gevraagd ervoor te zorgen dat ze nooit langer dan een kwartier binnen anderhalve meter verblijven van iemand die niet tot hun huishouden behoort. Voor ouders/verzorgers geldt de komende drie weken dat contacten met de school waar mogelijk online plaatsvinden.

Vanwege de regel dat medewerkers anderhalve meter afstand tot leerlingen bewaren, zijn gezamenlijke (bus)reizen tijdelijk niet mogelijk. Excursies kunnen wel plaatsvinden als leerlingen met eigen vervoer gaan, of er wordt gefietst/gelopen. Wij kijken bij elke geplande activiteit of die door kan gaan en hoe die een veilige manier vorm krijgt.

We proberen binnen de maatregelen verstandige en verantwoordelijke keuzes te maken. We zijn daarover constant met elkaar,- en de leerlingen in gesprek.

Met vriendelijke groet,

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,

Gerben Houwer
Waarnemend directeur Ithaka