Ouderbrief 30 november 2021

De persconferentie van afgelopen vrijdagavond bracht het goede nieuws dat de scholen (voorlopig) open mogen blijven. Op een paar punten krijgen we wel met een extra aanscherping van de coronamaatregelen te maken. Vorige week werd al ingevoerd dat er geen ouders op school mogen komen en dat veel bijeenkomsten online moeten. Ook nu zijn er weer een aantal gewijzigde regels en adviezen.

Datum: 30 november 202

Onderwerp: Terugkeer mondkapjesplicht

Mondkapje

Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen weer een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af. Neem dus vanaf nu weer een mondkapje mee naar school en draag dit ook. We weten dat veel leerlingen dit een vervelende maatregel vinden en iedereen weer aan de terugkeer van deze maatregel moet wennen, maar het is nu belangrijk dat we ons hier echt aan houden.

Zelftesten

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Er zijn op school op dit moment niet altijd voldoende zelftesten beschikbaar. Zodra de testen weer voorradig zijn, zullen ze aan de leerlingen meegegeven worden.

Afstand houden

Vanwege het dringende advies contact tussen klassen zoveel mogelijk te beperken, zullen we looproutes opnieuw moeten inrichten. We vragen de leerlingen zoveel mogelijk buiten pauze te houden. Als je toch binnen pauze houdt dan blijft het mondkapje op.

Sommige activiteiten kunnen niet op de normale manier doorgaan. We zoeken naar de beste manier om het onderwijs veilig te kunnen blijven geven. We doen ons best dit in de loop van komende week te regelen.

Tot aan de kerstvakantie zullen we er samen onze schouders onder moeten zetten. Corona is nog lang niet weg en heeft ook de komende periode grote invloed, ook in onze school. Laten we er samen voor zorgen dat de school zo veilig mogelijk open kan blijven. Wij vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel.

Met vriendelijke groet,
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,

Gerben Houwer
Waarnemend Directeur Ithaka