Oudercommissie Veiligheid

Niet alleen de ISK, ook de Oudercommissie Veiligheid helpt bij het creëren van een veilige omgeving voor de leerlingen.
De ouders in deze commissie zijn bekend met de culturele achtergrond van de leerlingen en hun ouders en hebben oog voor ieders specifieke situatie.
Dit gebruiken de commissie-ouders om leerlingen en hun ouders te helpen hun draai te vinden en te houden op school, in onderlinge relaties en in de Nederlandse samenleving.

Een paar voorbeelden van wat de Oudercommissie doet:

  1. Bemiddeling bij ongewenst gedrag op school. Bijvoorbeeld ruzie tussen leerlingen. Hoe zet je negatief gedrag om naar positief gedrag? Hoe ga je om met cultuurverschillen en de afspraken en regels op school en in Nederland?
  2. Ouderbetrokkenheid bevorderen. Bijvoorbeeld wanneer een leerling slecht in zijn/haar vel zit of de schoolprestaties extra aandacht nodig hebben.
  3. Praktische ondersteuning van ouders en leerlingen. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het studeren of administratieve zaken voor school op orde brengen

De ouders doen dit op school en komen ook graag thuis bij u langs.

Wilt u meer informatie over de oudercommissie of wilt u lid worden?
Neem dan contact op met:

Waled Al Hamadi
Aanwezig op vrijdagen
Telefoon: 030 263 4634

https://www.ithaka-isk.nl/sites/nl.ithaka-isk.www/files/small_Waled.jpg