Proef met sneltesten stopt

1 april 2021

Beste ouder/verzorger,

Eerder heb ik u berichten gestuurd over Corona testen op school. Afgelopen vrijdag en maandag zijn een klein aantal leerlingen en een paar docenten op school getest. Anders dan we gehoopt hadden, helpt dit niet om de school voor meer leerlingen open te houden. Er zijn te weinig leerlingen, die met toestemming van ouders getest worden. En bovendien krijgt de school geen informatie over de uitslag. Dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben daarom besloten met deze proef te stoppen.

Minister president Rutte heeft gezegd dat scholen vanaf midden of eind april zelftesten krijgen. We hebben nog geen informatie hoe dat geregeld gaat worden. Zodra daarover meer informatie is, laat ik dat u natuurlijk weten.

Natuurlijk blijven we ons best doen om de school zo veilig mogelijk te houden. We hebben looproutes, hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand regel. Toch zien we ook op school het aantal besmettingen om hoog gaan, net als in heel Nederland. Op de ongeveer 500 leerlingen en medewerkers zijn er op dit moment  10 coronabesmettingen (medewerkers en leerlingen samen) en daarnaast zitten 7 personen in quarantaine. We zien dat leerlingen en medewerkers niet op school, maar in hun thuissituatie besmet raken. Het is goed om te merken, dat veel ouders alert zijn en hun kinderen thuishouden als iemand in het gezin positief is getest. En voor zo ver we kunnen zien, wordt de school goed op de hoogte gehouden. Dat helpt om de school tot een zo veilig mogelijke plaats te maken.

Laten we zo samen blijven werken in het belang van de gezondheid van ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

Douwe Brouwer
Directeur Ithaka ISK