Schoolgebouwen na de kerstvakantie weer open!

Datum: 4 januari 2022

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Ik wil jullie allereerst een heel mooi 2022 wensen. Het zal weer een bijzonder jaar worden maar ik heb er erg veel zin in om er samen een heel erg mooi jaar van te maken!

Het kabinet heeft besloten dat alle middelbare scholen na deze kerstvakantie weer opengaan voor alle leerlingen. We zijn heel blij dat al onze leerlingen volgende week weer welkom zijn op school. Dat is echt goed nieuws.

We hebben wel nog steeds coronaregels in onze school.

Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen verplicht een mondkapje draagt als je door de school loopt; in de klas mag het mondkapje af. Dat blijft lastig, maar we gaan het wel doen. Help elkaar om dat vol te houden en samen alle regels te respecteren. Loop dus ook door de school in de richting van de pijlen op de vloer en spreek met de klas af hoe je afstand tot de volwassenen kan houden.

Alle leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. Zo houden we het veilig op school. De zelftesten worden in de klas uitgedeeld. Ook komen ouders/verzorgers de komende tijd nog niet in de school. Verder blijven handen wassen en voldoende frisse lucht in de lokalen van groot belang. Zo zorgen we ervoor dat we elkaar niet besmetten.

We willen u vragen met uw kind in gesprek te gaan hoe het lukt om zo goed mogelijk naar school te blijven gaan met al deze regels. We gaan dit gesprek ook in de klassen voeren.

Met vriendelijke groet,
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,

Gerben Houwer
Waarnemend Directeur Ithaka

Heeft u deze brief niet via e-mail ontvangen?
Neem dan contact op met onze afdeling administratie, e-mail:  administratie@ithaka-isk.nl