Van Ithaka naar MBO / VAVO

De R-afdeling van Ithaka is bedoeld voor leerlingen vanaf 15 jaar en bereidt ze voor op een opleiding bij het MBO of het VAVO.
De leerlingen kunnen uitstromen naar het MBO als ze minimaal 16 jaar oud zijn.

Alle leerlingen die starten in de R-uitstroom afdeling hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar; deze staan vermeld op het rapport van de leerling.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de Ithaka leerlingen.
Veel hangt af van het niveau Nederlands, Wiskunde en Engels en de tijd waarin dit niveau is behaald.
Ook interesse, leeftijd, capaciteit, motivatie, opleiding en eventueel werk in eigen land én behaalde diploma’s spelen een belangrijke rol.

Wij bekijken in het uitstroomjaar samen met de leerling wat zijn/haar mogelijkheden zijn.
We begeleiden de leerling bij het maken van een keuze.

We verwachten een actieve rol van ouders/begeleiders.
Gesprekken met de mentoren over de vorderingen en mogelijkheden van de leerling zijn een belangrijk onderdeel van het keuzeproces. 
Wij verwachten dat u samen met uw kind naar de rapportgesprekken op school komt, zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van uw kind.
Ook het samen bezoeken van Open Dagen is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

We hanteren onderstaande Uitstroomprofielen voor de R-leerlingen:

Uitstroom naar MBO Entree:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel zullen naar verwachting uitstromen naar een Entree opleiding van het MBO.

Leerlingen die starten bij een Entree opleiding moeten kiezen voor een sector, Horeca, Techniek, Handel of Zorg, Logistiek of ‘Groen’.

De meeste leerlingen krijgen het advies om zich voor een Entree opleiding bij ROC Midden Nederland aan te melden.
Daar is veel ervaring in het begeleiden van Ithaka leerlingen.

Er is veel overleg tussen Ithaka en ROCMN, waardoor de overgang soepel verloopt.
Ook na de overstap is er regelmatig contact over de leerlingen.

Er zijn speciale trajecten met extra Nederlands en begeleiding mogelijk (Geïntegreerde Trajecten).

Maar, niet alle gemeenten financieren dit traject.
Een deel van de leerlingen zal zich bij MBO Amersfoort aanmelden voor het EVA. Traject.
Ook hier is nog extra ondersteuning voor het Nederlands mogelijk.

Leerlingen kunnen ook kiezen voor een opleiding bij een ander MBO, bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam of  ROC A12.
Deze MBO’s  bieden helaas nog geen Geïntegreerde Trajecten aan.

Uitstroom naar MBO-S  bij het VAVO-Lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland.
Daar kunnen ze een 1 of 2 jarig traject volgen en doorstromen naar een MBO 3 of 4 opleiding binnen ROC Midden Nederland.
Alleen met het 2 jarig traject is het behalen van een VMBO TL diploma mogelijk (en dus doorstroom naar opleidingen buiten ROC Midden Nederland).

 

Uitstroom naar HBO-S bij het VAVO-Lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland voor hoger opgeleiden.
Ze kunnen in 2 jaar hun HAVO diploma halen en vervolgens doorstromen naar:

  • een HBO opleiding of;
  • een 1 jarig traject volgen met doorstroom naar MBO-4 of;
  • mogelijk direct naar een HBO opleiding.

*Wat is het VAVO-Lyceum?

Het VAVO-lyceum is een onderdeel van ROC Midden Nederland.
We verwijzen naar de website: https://vavolyceum.rocmn.nl/

De eindtermen/criteria  bij de uitstromenprofielen waar we naartoe werken zijn:

MBO Entree :          

NT2 niveau:  A2     
Rekenen:      1F

 

MBO-S:  

Minimaal  NT2 niveau:   >A2 
Rekenen:                       1F   
Engels                            >A1   

2/3 jaar Voortgezet Onderwijs in eigen land op VMBO TL niveau met Wiskunde

 

HBO -S: 

Minimaal NT2 niveau:   B1
Rekenen:                      2F  
Engels:                          A2 

Let op: Minimum leeftijd: 17 jaar

3/4 jaar Voortgezet Onderwijs in eigen land op HAVO niveau met Wiskunde en bij voorkeur met Natuurkunde en/of Economie

 

Vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij de mentoren van uw kind.
In sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met de decaan van de Ithaka:

Jip Hogenelst, jhogenelst@ithaka-isk.nl
Petra Eijndhoven, peijndhoven@ithaka-isk.nl

Jaarplanning

Start uitstroomjaar

November:

Bezoek studiebeurs

December:

Loopbaan orientatieweken:
Maken van een voorlopige studiekeuze 

Maken van een definitieve studiekeuze

December (tot uiterlijk 1 april)

Aanmelden bij vervolgopleiding 
Invullen digitaal doorstroom dossier

Na 1 april

- Toetsing

- Intakegesprek

- Plaatsing

September:

Start nieuwe opleiding