Versnelde overstap

Met een groot saamhorigheidsgevoel is er in maart 2022 in de regio Stad Utrecht (RMC-19) door schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes samengewerkt om de grote instroom van Oekraïense en andere vluchtelingen op te vangen.

De “vervroegde doorstroom” is één van de ingrepen. Zestig leerlingen gaan eerder dan gepland starten op 27 VO-scholen. Hierdoor heeft Ithaka de ruimte om nieuwe leerlingen snel en goed onderwijs te bieden.

Op deze pagina vindt u ondersteunende informatie voor docenten die werken met leerlingen die (vervroegd) zijn uitgestroomd. Op de thema's pedagogisch/sociaal, didactisch, mentorschap en ouders hebben wij veelgestelde vragen verzameld en voorzien van antwoorden.

Voor andere vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met het decanaat VO van Ithaka. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

De komende maanden houden wij contact met de nieuwe VO-scholen over het verloop van de versnelde overstap. Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen, neem ook in dat geval contact met ons op.

Bij specifieke vragen over een leerling neemt je contact op met de Ithaka mentor; de contactgegevens staan in het OPP en zijn tijdens de warme overdracht gedeeld.

Voor algemene vragen neem je contact op met één van de decanen (decanaatVO@ithaka-isk.nl) of het expertisecentrum (training/voorlichting).

We bieden de volgende ondersteuningsmogelijkheden

  • Training/voorlichting docenten
  • Coaching
  • Observaties in de klas
  • Gesprekken met mentor/leerling
  • Meedenken over handelingsplannen