Ziek afspraak verlof

Ziek?

Ouder/verzorger/voogd belt tussen 08.00 en 08.30 uur op tel.nr. 030 - 263 46 34.

Is uw kind al op school en wil hij/zij ziek naar huis? Dan meldt hij/zij zich eerst bij de mentor of teamleider.

Heeft u kind een afspraak?

Bijvoorbeeld met de dokter, tandarts, vreemdelingenpolitie, het consulaat of een advocaat?

Maak afspraken na schooltijd

Bekijk in het rooster tot hoe laat uw kind les heeft.

Kan de afspraak alleen onder schooltijd?

 • Ouders/verzorgers/voogd schrijven een briefje met hun handtekening
 • Uw kind neemt de uitnodiging van de afspraak mee naar school
 • Uw kind levert uw briefje in bij de mentor en laat ook de uitnodiging van de afspraak aan de mentor zien

Verlof?

 • Haal een verlofformulier bij de administratie of download het formulier direct
 • Ouder/verzorger/voogd vult het formulier in en ondertekent deze
 • Uw kind levert het formulier in bij de mentor
 • Uw kind krijgt het formulier terug met akkoord of afwijzing van de directeur

Wilt u aanvragen of uw kind eerder op vakantie mag?
U kunt alleen een aanvraag doen als:

 • Eén van de ouders/verzorgers kan niet tijdens de schoolvakantie weg door zijn/haar werk
 • U vraagt voor het eerst dit schooljaar om eerder op vakantie te gaan
 • Uw kind mist hierdoor maximaal 10 schooldagen
 • De extra vakantiedagen vallen niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
 • De extra vakantiedagen sluiten niet aan op een schoolvakantie