Ziek afspraak verlof

Ziek?

Bel tussen 08.00 en 08.30 uur op tel.nr. 030 - 263 46 34.
Ben je al op school? Meld je af bij de mentor of anders bij de teamleider.

Afspraak?

Bijvoorbeeld met de dokter, tandarts, vreemdelingenpolitie, het consulaat of een advocaat?

Maak afspraken na schooltijd

Bekijk in het rooster tot hoe laat je les hebt. Denk ook aan je rooster voor verdiepingsuren.

Kan de afspraak alleen onder schooltijd?

 • Schrijf een briefje met handtekening van je ouders / verzorgers
 • Neem de uitnodiging van de afspraak mee
 • Lever deze in bij je mentor

Verlof?

 • Haal een verlofformulier bij de administratie of download het formulier direct
 • Vul het formulier in en laat deze door je ouder/verzorger ondertekenen
 • Lever het formulier in bij je mentor
 • Je krijgt het formulier terug met akkoord of afwijzing van de directeur

Wil je aanvragen of je eerder op vakantie mag?
Let dan op het volgende:

 • één van je ouders/verzorgers kan niet tijdens je schoolvakantie weg door zijn/haar werk
 • je vraagt voor het eerst dit schooljaar om eerder op vakantie te gaan
 • het gaat om maximaal 10 schooldagen die je mist
 • de extra vakantiedagen vallen niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
 • de extra vakantiedagen sluiten niet aan op een schoolvakantie