Aanmelden

Nieuwe leerlingen kunnen zich het hele jaar door aanmelden bij Ithaka. Wij werken alleen op afspraak. Hieronder vindt u informatie over hoe u uw kind aanmeldt.

Hoe meldt u uw kind aan?

Aanmelding start met een afspraak voor een intake. De intake vindt plaats op maandag én woensdag. Via de afsprakenplanner maakt u een afspraak voor de intake.

Meer informatie over de intake en het maken van een afspraak vindt u onder de foto hieronder.

Leerlingen van een taalschool aanmelden?

Voor leerlingen die al basisonderwijs op een taalschool volgen, zijn er twee vaste instroommomenten op Ithaka vastgesteld. Dat zijn de maanden februari en augustus. Leerlingen die in februari willen starten, moeten voor de kerstvakantie aangemeld zijn. Leerlingen die in augustus willen starten, dienen voor de zomervakantie aangemeld te zijn. Let op: deze aanmeldingen verlopen via het mailadres intake@ithaka-isk.nl.

Eerst meer informatie over de school?

Een paar keer per maand organiseren we een informatiebijeenkomst voor ouders die graag eerst kennismaken met onze school.
De data van de informatiebijeenkomsten vindt u na de zomervakantie hier.

Aanmelden voor een informatiebijeenkomst
Om u aan te melden voor een bijeenkomst stuurt u een e-mail naar Caroline Bakker, cbakkerteule@ithaka-isk.nl.

Read this page in another language with Google Translate

Wanneer vinden inschrijving en intake plaats?

Wilt u zich aanmelden voor een intake en testmoment, maak dan gebruik van de afsprakenplanner. Tijdens vakanties is de school gesloten en vindt er ook geen inschrijving en intake plaats.

Let op: we werken alleen op afspraak!

Procedure

1) U gaat naar de afsprakenplanner en volgt de stappen om een afspraak in te plannen. Heeft u geen mailadres? Bel dan onze receptie (030-2634634) en laat uw telefoonnummer en naam achter. Wij bellen u terug voor een afspraak.

2) De intake werkt met tijdsloten op de maandagmiddag, in de afsprakenplanner ziet u welke momenten nog beschikbaar zijn. Uw kind of pupil wordt getest voor rekenen en lezen/schrijven en er vindt een inschrijfgesprek plaats. Dit duurt 60 minuten.

3) U krijgt na het inschrijven op school een nieuwe datum en tijdstip mee om intelligentietesten af te nemen. Deze testen duren ongeveer 2,5 uur.

Hiermee kijken we na hoeveel tijd de leerling naar onze verwachting kan doorstromen naar een vervolgschool. En welke vervolgschool hebben we dan op het oog en welk leerjaar.


Wat is er nodig voor de inschrijving?

 • De leerling is tussen de 12 en 18 jaar oud. Ithaka neemt geen 18+ leerlingen aan. Neem indien mogelijk de volgende papieren mee:

  • Verblijfsvergunning
  • Identiteitskaart of paspoort van de leerling en van de ouders (indien mogelijk)
  • COA-registratieformulier
  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • Voorblad van het IND-formulier
  • Naam en telefoonnummer van de huisarts
  • BSN d.m.v. een schriftelijk bewijs met officiële status
  • Rapporten of certificaten van vorige scholen
  • Inentingsboekje
 • Specifiek voor basisschoolleerlingen vragen wij daarnaast het volgende:
  • reden van aanmelding
  • recent rapport
  • dossier leerlingvolgsysteem
  • contactgegevens mentor/IB-er

Plaatsing

Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De leerling en/of ouders/verzorgers krijgen van die beslissing een brief.

Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de leerling tussen 2 en 7 weken geplaatst. Leerlingen die zich na half mei aanmelden worden soms niet direct meer geplaatst. Ze moeten dan wachten tot na de grote schoolvakantie.


Hoe lang blijven leerlingen op de ISK?

De duur van het verblijf op de ISK kan variëren van 0,5 tot 3 jaar.

Heeft een leerling een goede vooropleiding en spreekt hij/zij al wat Nederlands? Dan kan de leerling soms binnen een half jaar naar een andere school

Is een leerling nog nooit naar school gegaan? Dan doet hij er vaak 3 jaar of langer over.


Meer informatie

Bel 030-2634634 of mail naar intake@ithaka-isk.nl 
Contactpersonen: Cécile Ogink,  Diana Rusch, Rob Singelenberg en Christine Hoefnagel