Begeleiding en zorg

Op Ithaka heb je als leerling altijd een mentor. Hij of zij helpt je om je weg op school te vinden. Soms heb je extra hulp nodig. Dan zijn er mensen met speciale kennis om je die hulp te geven.

Mentor

Heb je een vraag of probleem?
Ga naar je mentor om erover te praten.
Samen vinden jullie een oplossing en anders weet je mentor wie jou het beste kan helpen.
Ook je ouders kunnen bij je mentor terecht als ze vragen hebben.

Contactpersoon

Soms is het lastig om aan je eigen mentor een probleem te vertellen.
Daarom is er op school een contactpersoon.
Hij/zij luistert naar elk probleem en zal dat niet aan anderen doorvertellen.
En hij/zij kan advies geven hoe je met het probleem om kan gaan.
Als het nodig is verwijst de contactpersoon je door naar een extern vertrouwenspersoon.

Contactpersoon:
Robert Jongbloed,  rjongbloed@ithaka-isk.nl

Decanen

Neem contact op met de decanen als jij of je ouders vragen hebben over het voorbereiden van je overstap naar een nieuwe school

Decanen:

R-klassen:

V-klassen:

Orthopedagoog

Een orthopedagoog weet veel van gedrag.
Zij helpt je wanneer je het bijvoorbeeld moeilijk vindt om (nieuwe dingen) te leren of als je iets wilt veranderen in gedrag.

Orthopedagogen:​
Merel de Beer, mbeer@ithaka-isk.nl
Marlien Burgers, mburgers@ithaka-isk.nl
Dion Couvee, dcouvee@ithaka-is.nl

Schoolarts (JGZ-arts)

De schoolarts kijkt of je gezond bent en of je mee kunt doen met sport.
Ze controleert of je je vaccinaties hebt gehad.
Ze praat met je ouders/verzorgers en ook je huisarts als ze gezondheidsproblemen vindt.
De schoolarts is twee dagen per week op school.

Jeugdartsen:

Marieke Kersemaekers en Simone Hijlkema,

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige bekijkt of je gezondheid, groei en ontwikkeling goed gaan.
Bij zorgen praat ze met je ouders/verzorgers.

Schoolverpleegkundige:
Hester Ubels, Helena Kakisina en Nadine op ten Noort

Buurtteam

De Buurtteammedewerker helpt je als je problemen thuis of op school hebt waar je mentor niet bij kan helpen. 
Ook helpt hij of zij graag je ouders, broertjes, zusjes als dat nodig is.
Hij/zij praat met jou en soms ook met jouw familie over de problemen en helpt je om een oplossing te vinden.

Gezinswerkers:

Maaike Pothoven, MaaikePothoven@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Rudi Lamme, RudiLamme@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Zorgcoördinator

Zij zorgt dat extra begeleiding en ondersteuning voor iedereen op school goed geregeld is.

Zorgcoördinator: Karijne de Kramer, kkramer@ithaka-isk.nl