Expertisecentrum NT2

Ithaka Internationale Schakelklassen is al ruim 40 jaar gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die Nederlands als tweede taal beheersen. Onze didactische en pedagogische expertise dragen wij graag over aan andere scholen en onderwijsinstanties via ons expertisecentrum. Dit initiatief is mede ontstaan in het kader van nazorg aan onze oud leerlingen.
 

Daarom Expertisecentrum Ithaka

  • U krijgt toegang tot ruim 40 jaar ervaring in het lesgeven aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  • U krijgt passende begeleiding om uw didactische en pedagogische kennis en vaardigheden voor deze leerlingen in de klas te ontwikkelen.
     

Voor wie?

  • Docententeams en/of individuele docenten die didactische en pedagogische kennis en vaardigheden willen ontwikkelen die aansluiten op anderstalige leerlingen.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs die een beleidsplan willen ontwikkelen voor onderwijs aan leerlingen met Nederlands als tweede taal.

Aanbod en resultaten

Om tot een passend aanbod te komen, starten we met een vrijblijvend gesprek over de vraag van uw organisatie. We kijken met u naar de huidige situatie en welk doel u wilt bereiken. Vervolgens ontvangt u een plan van aanpak waarbij één (of een mix) van de volgende instrumenten wordt ingezet:

Coaching van individuele docent
Via lesbezoek(en), praktijkgerichte gesprekken en oefeningen met de coach krijgt u inzicht in welke kennis en vaardigheden u nodig heeft en ontwikkelt u deze.

Groepstraining
De deelnemers krijgen in groepsverband een mix van theorie en oefeningen aangeboden om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt in één of meerdere bijeenkomsten.

Begeleiding bij het ontwikkelen van beleidsplan
Afgevaardigden van de school krijgen begeleiding in het ontwikkelen van de opdracht die uw school zichzelf gaat stellen voor het onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse taal als tweede taal beheersen.

Ervaringen

Bij het opzetten van taalklassen voor nieuwkomers zijn we op bezoek geweest bij Ithaka om ideeën op te doen voor onze groep leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn. We hebben vooral gesproken over een zo praktisch mogelijke invulling voor lessen aan deze leerlingen. Het expertisecentrum gaf goede handvatten die wij kunnen toepassen. Erg zinvol om gebruik maken van de bestaande expertise die ruim aanwezig is binnen het Ithaka! - Pim de Bot, Cals College

Ik heb een bezoek gebracht aan Ithaka en heb gesproken met Willemjan en José en ik heb een les bezocht. Dit bezoek heeft bij mij voor veel begrip gezorgd (voor de medewerkers van Ithaka en voor de leerlingen) en heeft mij veel handvatten gegeven voor de begeleiding van Ithaka leerlingen bij ons op school. Vorig jaar hebben wij mee gedaan aan de stageweken en die waren zeer waardevol. De leerlingen hebben goed kunnen ervaren wat de overstap naar onze school voor ze zou gaan betekenen en hebben hier de laatste periode op Ithaka voor kunnen werken.
Terwijl ik dit schrijf hebben wij weer 4 Ithakaleerlingen op bezoek, deze keer voor een snuffelstage van een halve dag
. - Jard de Jager, Amadeus College

Op 16 maart 2017 organiseerden we voor het VO een informatiemiddag. Onderstaande korte video geeft een impressie van deze middag.

 

 

Kosten

De begeleidingskosten zijn € 60,- per uur per docent die ingezet wordt. In het plan van aanpak worden de kosten in beeld gebracht.
 

Contact

Voor meer informatie, neemt u contact op met Willemjan van Rooij, coördinator Expertisecentrum, wrooij@ithaka-isk.nl