Expertisecentrum

Er start een leerling afkomstig van Ithaka ISK op je school... wat dan? Deze leerling is op latere leeftijd naar Nederland gekomen, wat betekent dat hij/zij de Nederlandse taal zich nog machtig aan het maken is. Wat kun je doen om deze leerling, net als ander leerlingen, goed op te vangen en kansen te bieden?

Ithaka Internationale Schakelklassen is al ruim 40 jaar gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die Nederlands als tweede taal beheersen. Onze pedagogische en didactische expertise dragen wij graag over aan andere scholen en onderwijsinstanties via ons expertisecentrum. Dit initiatief is mede ontstaan in het kader van nazorg aan onze oud leerlingen.

Daarom Expertisecentrum Ithaka

  • U krijgt toegang tot ruim 40 jaar ervaring in het lesgeven aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  • U krijgt passende begeleiding om uw didactische en pedagogische kennis en vaardigheden voor deze leerlingen in de klas te ontwikkelen.

Voor wie?

  • Docententeams en/of individuele docenten die didactische en pedagogische kennis en vaardigheden willen ontwikkelen die aansluiten op anderstalige leerlingen.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs die een beleidsplan willen ontwikkelen voor onderwijs aan leerlingen met Nederlands als tweede taal.

Aanbod en resultaten

Om tot een passend aanbod te komen, starten we met een vrijblijvend gesprek over de vraag van uw organisatie. We kijken met u naar de huidige situatie en welk doel u wilt bereiken. Vervolgens ontvangt u een plan van aanpak waarbij één (of een mix) van de volgende instrumenten wordt ingezet:

Coaching van individuele docent
Via lesbezoek(en), praktijkgerichte gesprekken en oefeningen met de coach krijgt u inzicht in welke kennis en vaardigheden u nodig heeft en ontwikkelt u deze.

Groepstraining
De deelnemers krijgen in groepsverband een mix van theorie en oefeningen aangeboden om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt in één of meerdere bijeenkomsten.

Begeleiding bij het ontwikkelen van beleidsplan
Afgevaardigden van de school krijgen begeleiding in het ontwikkelen van de opdracht die uw school zichzelf gaat stellen voor het onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse taal als tweede taal beheersen.

Brochure

In onze brochure gaan we in op de pedagogische en didactische uitdagingen die de begeleiding van nieuwkomersleerlingen vragen.

Ervaringen

Bij het opzetten van taalklassen voor nieuwkomers zijn we op bezoek geweest bij Ithaka om ideeën op te doen voor onze groep leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn. We hebben vooral gesproken over een zo praktisch mogelijke invulling voor lessen aan deze leerlingen. Het expertisecentrum gaf goede handvatten die wij kunnen toepassen. Erg zinvol om gebruik maken van de bestaande expertise die ruim aanwezig is binnen het Ithaka! - Pim de Bot, Cals College

Ik heb een bezoek gebracht aan Ithaka en heb gesproken met Willemjan en José en ik heb een les bezocht. Dit bezoek heeft bij mij voor veel begrip gezorgd (voor de medewerkers van Ithaka en voor de leerlingen) en heeft mij veel handvatten gegeven voor de begeleiding van Ithaka leerlingen bij ons op school. Vorig jaar hebben wij mee gedaan aan de stageweken en die waren zeer waardevol. De leerlingen hebben goed kunnen ervaren wat de overstap naar onze school voor ze zou gaan betekenen en hebben hier de laatste periode op Ithaka voor kunnen werken.
Terwijl ik dit schrijf hebben wij weer 4 Ithakaleerlingen op bezoek, deze keer voor een snuffelstage van een halve dag
. - Jard de Jager, Amadeus College

Ronduit een meerwaarde, ons bezoek aan Ithaka Utrecht. Fijn te zien waar een aantal van onze leerlingen een goede belangrijke taalbasis hebben geleerd: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Ook wij werden warm onthaald door Willemjan en José. Uiteraard willen wij onze leerlingen goed begeleiden en leren leren zodat ze op een inspirerende en motiverende manier mee kunnen komen. In de praktijk merken we, meer dan logisch, dat het gat tussen daar waar het ISK eindigt en een nieuwe klas op onze school begint, nog te groot is. Heel fijn om informatie en adviezen te krijgen van toegewijde experts die open staan en meedenken. Wij zeiden gedag met meer achtergrondkennis en praktische handvatten om leerlingen beter te kunnen ondersteunen. Hartelijk dank Willemjan en José! -Kelly Balvers, Charissa Hack, Esther Bergkotte, Oosterlicht College Nieuwegein

Op 16 maart 2017 organiseerden we voor het VO een informatiemiddag. Hier bekijkt u een impressie van deze middag.

De VO-raad heeft een brochure gepubliceerd met de titel 'Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen'. Deze brochure biedt scholen handvatten voor het ontwikkelen van onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen, die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het VO. De brochure bevat onder meer goede voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, en een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk voor deze leerling gaat. Download de brochure hier.

Kosten

De begeleidingskosten zijn € 60,- per uur per docent die ingezet wordt. In het plan van aanpak worden de kosten in beeld gebracht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neemt u contact op met Thessa van Zanten, tzanten@ithaka-isk.nl

Voor het plannen van een bijeenkomst voor uw taalcoaches, neemt u contact op met Caroline Bakker, cbakkerteule@ithaka-isk.nl