Schoolgeld

Vrijwillige ouderbijdrage

 • In Nederland vraagt elke school aan de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige ouderbijdrage.
 • Dit geld is voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. Bijvoorbeeld sinterklaas-, kerst- en paasviering, schoolkamp, buitenschoolse sportactiviteiten, leerlingfeesten, excursies en culturele activiteiten.
 • De medezeggenschapsraad let op een juiste besteding van de ouderbijdrage.
 • U ontvangt voor het schoolgeld een factuur.

De hoogte van de bijdrage

 • De leerlingen die vóór 01-02-2021 op school komen betalen € 125,00.
 • Leerlingen die na 01-02-2021 op school komen betalen minder.

Korting op ouderbijdrage met U-pas

 • Heeft uw zoon/dochter een U-pas en woont hij zij in Utrecht, Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen en Loenen), De Bilt of IJsselstein? Dan krijgt u een korting van € 75,00 op de ouderbijdrage.
 • Hoe? Lever ieder schooljaar een kopie van de U-pas in. Nadere informatie over deze U-pas regeling is te verkrijgen bij de administratie.

Uitsplitsing kosten

Sinterklaas, kerst- en paasviering € 20,00
Buitenschoolse activiteiten € 50,00
Leerlingfeesten € 10,00
Excursies € 25,00
Culturele activiteiten € 20,00

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een positieve keuze om van de betreffende voorzieningen gebruik te maken.

Nuovo solidariteitsfonds

Bij NUOVO vinden we het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom hebben we vanaf het schooljaar 2018-2019 een Solidariteitsfonds in het leven geroepen.

Wat wordt hieruit vergoed?

Onderwijs in Nederland is voor ouders gratis. Toch zijn er zaken waar kosten aan verbonden zijn. Voor sommige schoolkosten kun je als ouder gebruik van maken van je U-pas. Voor andere zaken niet.

Het Solidariteitsfonds van NUOVO draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • Het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar.
 • De voor school verplichte laptop of tablet.
 • De grote buitenlandse reis (meestal in het schooljaar vóór het examenjaar).

Het Solidariteitsfonds heeft als uitgangspunt een deel van de kosten te vergoeden. De rest moet je als ouders zelf betalen.

Wat bepaalt of je een vergoeding krijgt?

Meestal gelden voor het Solidariteitsfonds dezelfde voorwaarden als voor de U-pas (www.u-pas.nl/over-u-pas), zoals een inkomen tot 125% van de bijstandsuitkering. Soms draagt het Solidariteitsfonds ook bij als je inkomen net boven de grens van de U-pas zit.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Stichting Leergeld Utrecht (https://leergeldutrecht.nl/) behandelt de aanvragen en kan vragen beantwoorden. Ook beslist Stichting Leergeld Utrecht of je in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog deze is. Leergeld werkt met huisbezoeken om een gezin te leren kennen en aanvragen door te spreken. Zij kan soms besluiten te ondersteunen bij kosten die buiten het solidariteitsfonds vallen of voor kinderen die niet op een NUOVO school zitten.

Aanvragen bij voorkeur indienen via https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier/.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@leergeldutrecht.nl of bellen naar 030-7370332 tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Uiteraard kun je ook altijd met vragen bij de school terecht en kan de school je helpen met de aanmelding.