Schoolgeld

Vrijwillige bijdrage voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed

Het geld wordt gebruikt voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om: sinterklaas, kerst- en paasviering, schoolkamp, buitenschoolse sportactiviteiten, leerlingenfeesten, excursies en culturele activiteiten. De medezeggenschapsraad ziet toe op een juiste besteding van de ouderbijdrage. U ontvangt voor de bijdrage een factuur. Deze bijdrage is vrijwillig, hierbij is het goed om te weten dat alle leerlingen altijd welkom zullen zijn bij de schoolactiviteiten, ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is.

De hoogte van de vrijwillige schoolkosten

De hoogte van de bijdrage voor de activiteiten is € 75 per schooljaar.

Uitsplitsing kosten

Activiteit Bedrag
Sinterklaas-, kerst en paasviering € 20,00
Leerlingenfeesten € 10,00
Excursies en buitenschoolse activiteiten € 30,00
Culturele activiteiten € 15,00
Ouder(s)/verzorger(s) hebben een positieve keuze om van de betreffende voorzieningen gebruik te maken.


Korting op de schoolkosten met U-pas

Indien uw zoon/dochter in het bezit is van een U-pas en woont in Utrecht, Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen en Loenen), De Bilt of IJsselstein dan mag de school deze bijdrage afschrijven van de U-pas. Hiervoor dienen wij ieder cursusjaar wel een kopie van de U-pas te maken. Deze regeling geldt alleen voor leerlingen jonger dan 18 jaar en moet er ook nog saldo op de U-pas staan. Nadere informatie over deze U-pas regeling is te verkrijgen bij de administratie. Mail: administratie@ithaka-isk.nl

Stichting Leergeld Utrecht

Stichting Leergeld Utrecht is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Via hun website doet u een aanvraag. Stichting Leergeld Utrecht bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog deze is. Meer informatie op  www.leergeldutrecht.nl