Typisch Ithaka

Ithaka Internationale Schakelklassen is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Ithaka geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Ithaka is een school, die dan weer groot is en dan weer klein. De school beweegt mee op de golven van de immigratie. De school past zich qua organisatie steeds aan op de hoeveelheid leerlingen en hun leerwensen.

Op Ithaka geven we vorm aan 5 waarden:

Autonomie

Elk mens heeft behoefte aan ruimte en keuzevrijheid. We willen een omgeving scheppen, waarin leerlingen, ouders en medewerkers de ruimte ervaren om zelf het stuur in handen te nemen. Autonomie vraagt daarbij niet alleen verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen, maar voor de hele omgeving. Autonomie groeit alleen daar waar mensen oog hebben voor elkaar en samenwerken.

Passie

Leren is meer dan kennis verwerven; leren is ‘geraakt worden’. We streven naar een school waar met passie gewerkt en geleerd wordt. Passie voor het werk, het vak, voor resultaten.

Verbinding

We gaan in de school een relatie met elkaar aan. En ieder van ons is verantwoordelijk voor het beheer van die relaties. Zo maken we veiligheid, warmte, respect. We gaan samen voor hetzelfde: het beste onderwijs voor elke leerling.

Eigenheid

We onderkennen dat ieder individu uniek is en dat ook mag zijn. Daarom is het onderwijsaanbod en het pedagogisch klimaat zo veel mogelijk is toegesneden op elke leerling: gepersonaliseerd leren.

Dromen

Ieder mens heeft dromen; dromen die ons tot ongedachte prestaties kunnen aanzetten. We verstoren dromen daarom niet, ze mogen er zijn en we laten ze hun werk doen.

Onderwijs & Organisatie

Onze leerlingen leren wat ze nodig hebben om op een volgende school te kunnen starten. En wat je nodig hebt, hangt natuurlijk af van wat je al kan. Maar aan een paar dingen besteden we in ieder geval aandacht:

  • alledaagse taal en speciaal taalgebruik; de schooltaal en de vaktaal behorend bij ieder vak;
  • het zelfstandig leren en werken;
  • een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen;
  • plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren, informatie kunnen zoeken en verwerken;
  • sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze steeds centraal staat;
  • hoe het is om in Nederland op een school te zitten, welke regels er zijn en wat er van je verwacht wordt.

Video "Koers op Ithaka"