Van ISK naar MBO

Onderwijs in Nederland

Het onderwijs in Nederland is voor sommige ouders nieuw. Bekijk hier op YouTube een (Engels) filmpje dat het Nederlandse onderwijssysteem uitlegt.

R-klassen: voorbereiden op het MBO

In de R-klassen van Ithaka zitten leerlingen vanaf 15 jaar die zich voorbereiden op een opleiding bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
De leerlingen kunnen naar het MBO als ze minimaal16 jaar oud zijn.
De meeste MBO-opleidingen worden gegeven op een ROC.

De leerlingen die starten in een R-klas hebben een verwacht uitstroomprofielen een verwacht uitstroomjaar.
Dit profiel en jaar staan op het rapport van de leerling.

In de R-uitstroomklassen bereiden leerlingen zich voor op hun uitstroom naar een vervolgopleiding.
Ze krijgen daarbij begeleiding in het maken van een vervolgkeuze.
Er zijn verschillende mogelijkheden die van een paar belangrijke dingen afhangen:

 • Het niveau van Nederlands, Wiskunde en Engels, en vooral de tijd waarin dit niveau is behaald is belangrijk.
 • Interesse, leeftijd, capaciteit, motivatie, opleiding/werkervaring in eigen land en behaalde diploma’s

De leerling onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.
Als het nodig is ondersteunen wij de leerling bij het maken van een keuze.

Ook ouders/begeleiders hebben hierbij een belangrijke rol:

 • Wij verwachten dat u samen met uw kind naar de gesprekken op school komt. Zo bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden van uw kind.
 • Ook het (samen) bezoeken van Open Dagen is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

Drie uitstroomrichtingen

R-leerlingen werken toe naar 1 van de volgende 3 uitstroomrichtingen:

1. MBO Entree
2. MBO-Schakel
3. HBO-Schakel

1) Uitstroom naar MBO Entree:

Leerlingen die starten bij een Entree-opleiding kiezen voor een sector, bijvoorbeeld Horeca, Techniek, Handel, Logistiek of Zorg.
Daar kunnen ze na een jaar een diploma behalen waarmee ze meestal doorgaan bij niveau 2.

De meeste leerlingen kiezen voor een MBO opleiding bij ROC Midden Nederland.
Daar is veel ervaring in het begeleiden van onze ISK leerlingen.
Er is overleg tussen Ithaka en ROCMN, waardoor de overgang soepel verloopt.
Ook na de overstap is er regelmatig contact over de leerlingen.

Er zijn voor een aantal leerlingen speciale trajecten met extra Nederlands en begeleiding mogelijk (Geïntegreerde Trajecten).
In welke gemeente de leerling woont bepaalt of dat mogelijk is.

Leerlingen kunnen ook zelf kiezen voor een opleiding bij een ander ROC, bijvoorbeeld MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam of ROC A12.
Maar deze opleidingen bieden geen Geïntegreerde Trajecten aan.
Deze ROC's bepalen of een leerling toegelaten wordt.

Eindtermen / Criteria Entree uitstroomprofiel

Voor Entree werken leerlingen op Ithaka naar de volgende eindtermen / criteria toe:

Studiefinanciering

 • Leerlingen boven de 18 kunnen studiefinanciering aanvragen en ontvangen een OV-kaart.
 • Leerlingen onder de 18 krijgen geen studiefinanciering, maar kunnen wel een OV-kaart aanvragen.

2) Uitstroom naar MBO-S bij het VAVO-lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland: het VAVO-lyceum.
Meer informatie over het VAVO-lyceum vindt u op https://vavolyceum.rocmn.nl/ .

Er is een 1-jarig traject of een 2-jarig traject.

 • Na het 1-jarig traject kunnen ze naar een MBO 3 of 4 opleiding bij ROC Midden Nederland.
 • Na het 2-jarig traject is het behalen van een VMBO TL diploma mogelijk (en dus doorstroom naar opleidingen buiten ROC Midden Nederland).

Eindtermen / Criteria MBO-S uitstroomprofiel

Voor uitstroom MBO-S werken leerlingen bij Ithaka naar de volgende eindtermen/criteria toe:

3) Uitstroom naar HBO-S bij het VAVO-Lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij ROC Midden Nederland voor hoger opgeleiden: het VAVO-lyceum. Meer informatie over het VAVO-lyceum vindt u op https://vavolyceum.rocmn.nl/ .

Hier kunnen leerlingen in 2 jaar hun HAVO-diploma halen en vervolgens doorstromen naar:

 • een HBO opleiding of;
 • een 1 jarig traject volgen met doorstroom naar MBO-4 of;
 • mogelijk direct naar een HBO opleiding.

Eindtermen / Criteria HBO-S uitstroomprofiel*

* Minimum leeftijd: 17 jaar, 3 á 4 jaar voortgezet onderwijs in eigen land met wiskunde en/of economie

Assessmentgesprekken voor MBO-S en HBO-S uitstroom

Om toegelaten te worden voor de MBO-S of HBO-S opleiding heeft de leerling een assessmentgesprek bij het VAVO-lyceum.
In dit gesprek laat de leerling zien dat hij over het niveau en over de vaardigheden beschikt die deze vervolgopleiding vraagt.
Dit gesprek bepaalt de toelating tot de opleiding.

Om in het gesprek te laten zien dat hij voldoet, werkt de leerling op Ithaka aan een portfolio.
Dit portfolio neemt de leerling mee naar het gesprek.
In het portfolio zitten stukken waarmee de leerling bewijst dat hij over het vereiste niveau en de vereiste vaardigheden beschikt.

Leerlingen zonder status

Deze leerlingen kunnen tot hun 18e onderwijs volgen bij Ithaka.

In principe werkt het daarna zo:
Als ze 18 zijn en geen status hebben, kunnen zij helaas niet starten in het beroepsonderwijs en is er geen vervolgopleiding mogelijk.
Maar, als deze leerling zich vóór zijn 18e aanmeldt voor het beroepsonderwijs én wordt geplaatst, is de kans groot dat er wel met een opleiding gestart kan worden. Belangrijk is dan wel dat de leerling beschikt over het gevraagde startniveau.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met de mentoren van uw kind.
In sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met de decanen van Ithaka:

Jip Hogenelst: jhogenelst@ithaka-isk.nl
Petra Eijndhoven: peijndhoven@ithaka-isk.nl