Van ISK naar MBO

Van Ithaka naar het MBO

Onderwijs in Nederland

Het onderwijs in Nederland is voor sommige ouders nieuw.
In de (Engelstalige) video hieronder wordt het Nederlandse onderwijssysteem uitgelegd:

R-klassen: voorbereiden op het MBO

In de R-klassen van Ithaka zitten leerlingen vanaf 15 jaar die zich voorbereiden op een vervolgopleiding, vaak bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs of het VAVO-lyceum.
De leerlingen kunnen naar het MBO als ze minimaal16 jaar oud zijn.
De meeste MBO-opleidingen worden gegeven op een R.O.C.

Leerlingen die starten in een R-klas hebben een verwacht uitstroomprofiel en een verwacht uitstroomjaar.
Deze staan op het rapport van de leerling.

In de R-uitstroomklassen bereiden leerlingen zich voor op hun uitstroom naar een vervolgopleiding.
Ze krijgen begeleiding in het maken van een vervolgkeuze.
De mogelijkheden zijn afhankelijk van een aantal criteria:

  • Het niveau van Nederlands, Wiskunde en Engels, en vooral de tijd waarin dit niveau is behaald is belangrijk.
  • Interesse, leeftijd, capaciteit, motivatie, opleiding/werkervaring in eigen land en behaalde diploma’s

De leerling onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.
Als het nodig is ondersteunen wij de leerling bij het maken van een keuze.

Ook ouders/begeleiders hebben hierbij een belangrijke rol, wij vinden het belangrijk dat u samen met uw kind/pupil naar de gesprekken op school komt. Zo bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden van uw kind.

Ook het (samen) bezoeken van Open Dagen is belangrijk om een keuze te kunnen maken.

Vier uitstroomrichtingen

R-leerlingen werken toe naar één van de volgende uitstroomrichtingen:

1. MBO Entree
2. MBO Niveau 2 anderstaligen bij ROC Midden Nederland
3. MBO-Schakel
4. HBO-Schakel

1. Uitstroom naar MBO Entree:

Leerlingen die starten bij een Entree-opleiding kiezen voor een sector, bijvoorbeeld Horeca, Techniek, Handel, Logistiek of Zorg.
Daar kunnen ze na een jaar een diploma behalen waarmee ze meestal doorgaan bij niveau 2.

De meeste leerlingen kiezen voor een MBO opleiding bij ROC Midden Nederland.
Daar is veel ervaring in het begeleiden van onze leerlingen. Er is extra tijd en aandacht voor het leren van de Nederlandse taal.
Er is overleg tussen Ithaka en ROCMN, waardoor de overgang soepel verloopt.
Ook na de overstap is er regelmatig contact over de leerlingen.

Er is een speciaal traject bij MBO Amersfoort: de EVA opleiding. Deze opleiding is speciaal voor anderstalige leerlingen. Instroom is mogelijk vanaf niveau A1.

Leerlingen zijn vrij om te kiezen voor een opleiding bij een ander ROC, bijvoorbeeld MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC van Amsterdam of ROC A12.
Het ROC bepaalt vaak in overleg of een leerling toegelaten wordt.

In dit filmpje krijgt u meer informatie en een indruk van de Entree opleiding bij ROC Midden Nederland. Het is gemaakt op de Techcampus in Nieuwegein.

2. Uitstroom naar MBO niveau 2 Anderstaligen ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland biedt nu twee MBO opleidingen op niveau 2 aan voor anderstaligen: Helpende zorg en Facilitair medewerker. Deze opleidingen duren 1,5 tot 2 jaar. Na het behalen van het diploma is doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3 of 4.

In dit filmpje krijgt u meer informatie over de opleiding Helpende Zorg:

*Dit zijn beroepsopleidingen waarbij je recht hebt op studiefinanciering vanaf je 18de jaar en een OV studentenreis product. Onder de 18 heb je alleen recht op het studenten reisproduct.

3. Uitstroom naar MBO-S bij het VAVO-lyceum:

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject bij het VAVO-lyceum van ROC Midden Nederland.
U vindt op de website van het VAVO-lyceum meer informatie.  .

Er is een 1-jarig traject of een 2-jarig traject.

  • Na het 1-jarig traject kan de leerling naar een MBO 3 of 4 opleiding bij ROC Midden Nederland, soms ook bij een ander MBO.
  • Na het 2-jarig traject is het behalen van een VMBO TL diploma mogelijk (en dus doorstroom naar alle opleidingen buiten ROC Midden Nederland).

*Je hebt bij deze opleiding géén recht op studiefinanciering of studentenreisproduct. Je komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren 18+ via DUO.

4. Uitstroom naar HBO-S bij het VAVO-Lyceum

Leerlingen met dit uitstroomprofiel kunnen naar een speciaal traject voor hoger opgeleiden bij ROC Midden Nederland: het VAVO-lyceum. U vindt op de website van het VAVO-lyceum meer informatie.

Hier kunnen leerlingen na 1 jaar doorstromen naar:

  • een HBO opleiding bij de Hogeschool Utrecht
  • doorstroom naar MBO-3/4
  • mogelijk direct naar een HBO opleiding elders (vaak is er nog een toelatingsexamen nodig).

De minimum leeftijd om te kunnen starten bij HBO-S is 17 jaar. Gewenste vooropleiding: 3 á 4 jaar voortgezet onderwijs in eigen land met wiskunde en/of economie.

* Je hebt bij deze opleiding géén recht op studiefinanciering of studentenreisproduct. Je komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren 18+ via DUO.

Assessmentgesprekken voor MBO-S en HBO-S uitstroom

Om toegelaten te worden voor de MBO-S of HBO-S opleiding werkt de leerling het gehele jaar aan zijn/haar portfolio, heeft feedbackrondes en sluit het traject af met een assessmentgesprek.
In dit gesprek laat de leerling zien dat hij/zij over het gewenste niveau en over de vaardigheden beschikt die deze opleiding vraagt.
Het resultaat van het assessmentgesprek bepaalt of de leerling wordt toegelaten tot de opleiding.

Leerlingen zonder status

Deze leerlingen kunnen tot hun 18e onderwijs volgen bij Ithaka.

Als een leerling 18 is en geen status heeft, kan de leerling helaas niet starten in het beroepsonderwijs en is er geen vervolgopleiding mogelijk.

Als deze leerling zich vóór zijn 18e verjaardag aanmeldt voor het beroepsonderwijs én wordt geplaatst, is er een kans dat met een opleiding gestart kan worden. Belangrijk is dan wel dat de leerling beschikt over het gevraagde startniveau.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met de mentoren van uw kind.
In sommige gevallen kunt u direct contact opnemen met de decanen van Ithaka:

Jip Hogenelst: jhogenelst@ithaka-isk.nl

Barbara Akdeniz, bakdeniz@ithaka-isk.nl

Petra Eijndhoven: peijndhoven@ithaka-isk.nl