Onze missie

Ithaka stelt zich ten doel leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan.

Een volwassen bestaan kenmerkt zich onder meer doordat:

  • Iemand zichzelf ervaart als een actor, dat wil zeggen als iemand die iets betekent voor zijn omgeving en daarop met zijn unieke mogelijkheden invloed kan uitoefenen.
  • Iemand zich verbonden voelt met zijn kleine en met zijn grote omgeving.
  • Iemand verantwoordelijkheid ervaart voor zijn kleine en grote omgeving.
  • Iemand in deze context het onderscheid kan maken tussen wat gewenst en/of wenselijk is.

Ithaka streeft er naar om de drie pedagogische functies van onderwijs zo volledig mogelijk te realiseren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Ithaka voelt zich daarom verantwoordelijk voor een pedagogisch klimaat of een schoolethos dat:

  • motiveert tot leren;
  • cultuur en samenleving vertrouwd maakt en;
  • iedere leerling zichzelf laat herkennen als unieke mogelijkheid, als volwaardig en gewaardeerd, als verbonden en als verantwoordelijk.

Het proces van leren en ontwikkeling dat hier wordt verondersteld is een interactief proces, waarin jongeren en volwassenen in wisselende mate samen verantwoordelijk zijn.

Ithaka in beeld