Regionale oproep

We hebben onlangs via een brief aan schoolbesturen en schoolleiders in de regio een oproep voor docenten voor onze school gedaan. We stellen het zeer op prijs dat je onze website bezoekt voor meer informatie.

Op deze pagina lees je meer over onze school en het werken op onze school.
Schroom niet om contact op te nemen als je interesse of vragen hebt.

Contactpersoon:
Gerben Houwer, directeur
tel.: 06 24 97 06 94 / e-mail: ghouwer@ithaka-isk.nl

Waarom een oproep voor docenten?

Het lerarentekort op Ithaka wordt nu écht nijpend. De afgelopen 14 maanden zijn we gegroeid van 280 naar nu ruim 1000 leerlingen.
Leerlingen die nu in Nederland komen, staan gemiddeld twee maanden op een wachtlijst voor een eerste intake op Ithaka. En als ze eenmaal naar school kunnen, dan krijgen ze op dit moment minder lessen.

Ieder kind heeft recht op onderwijs binnen zes weken na aankomst in een nieuw land.
Op Ithaka doen we er alles aan om hieraan te kunnen voldoen, maar we kunnen het niet meer alleen, we hebben jouw hulp als docent nodig.

De gehele brief is hier te lezen.

Een verrijkende ervaring

Docenten die (tijdelijk) bij ons werken, geven aan dat het werk op Ithaka hen verrijkt: naast de persoonlijke ontwikkeling van de docent geeft de ervaring die zij op Ithaka opdoen een impuls aan het verdere werk op de eigen school.

Met zekerheid voor jou en je eigen school

Een overstap naar Ithaka voelt misschien wat spannend. Een definitief afscheid van je huidige werk is wat ons betreft niet nodig, maatwerk is mogelijk. Zo is er in overleg met jouw school bijvoorbeeld een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk.

Dit is Ithaka

Werken vanuit gezamenlijkheid

De doelen van het ISK-onderwijs zijn het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden van de anderstalige leerlingen op het Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast zijn we erop uit dat onze leerlingen betrokken raken bij onze samenleving, zodat ze daar een actieve en positieve rol in kunnen spelen.

Wij hebben dat in onze missie verwoord als: "Ithaka stelt zich ten doel leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan."

Op Ithaka werkt een gemotiveerd en ambitieus team van medewerkers om deze doelen te bereiken. We laten ons niet weerhouden om nieuwe paden in te slaan, experimenten op te zetten en aan ons onderwijsconcept te werken. Zo hebben we recentelijk ons onderwijsconcept vernieuwd, werken we met keuzewerkuren, hebben alle leerlingen een portfolio, gaan de leerlingen op stage en zijn er allerlei projectdagen of –weken.

Wat altijd hetzelfde blijft: we doen het samen.

Als docent aan de slag bij Ithaka

  • Je bent in staat om de leerling echt te zien, te ontmoeten en te begeleiden in de ontwikkeling.
  • Je bent in staat de leerling waar kan te volgen en waar nodig te sturen. Je weet daarbij in je stijl van lesgeven en coachen te variëren.
  • Je bent een bevlogen en autonoom mens.
  • Je maak deel uit van een kernteam van docenten, waarmee je samen het onderwijs organiseert en (verder) vormgeeft.
  • Je bent je bewust van het taalcomponent in veel lessen. Heb je per sé NT2-ervaring nodig? Nee, maar wel de interesse om je hier in te verdiepen. Indien nodig, krijg je daar de ruimte en ondersteuning voor.
  • Je bent tenminste 3 dagen, waaronder de dinsdag, beschikbaar voor Ithaka
  • Op dit moment zijn de vacatures voor Nederlands/NT2, wiskunde en sport het meest actueel. Maar heb je een achtergrond in vreemde talen, kennis der natuur, wereldoriëntatie of creatieve vorming, ook dan komen we graag met je in contact.

Interesse of vragen?
Bel of mail gerust met Gerben Houwer, directeur
tel: 06 24 97 06 94 / e-mail: ghouwer@ithaka-isk.nl